Szkoła oferuje


Nauczanie gry na fortepianie, świadomego czytania nut i myślenia muzycznego dla dzieci  od 4 roku życia według Autorskiej metody  Ludmiły Bas                                                      

                                                    FORMY ZAJĘĆ

Indywidualne lekcje instrumentalne                         -  2 x 30 min.  tygodniowo

Grupowe  lekcje -  rytmika, taniec, śpiew                -  2 x 30 min.  tygodniowo

 

dzieci po 6 roku życia biorą  udział w zajęciach Teatru muzycznego.