O metodzie

O metodzie

Metoda opracowana przez Ludmiłę Bas, założycielkę szkoły, przeznaczona jest do nauki gry na fortepianie, świadomego czytania nut i myślenia muzycznego dzieci od lat 4.

Program nauki gry na fortepianie zawarty jest w 3 podręcznikach „Kolorowani na fortepian” zeszytach uzupełniających „Zabawy rytmiczne” i „Rytmika”. Zawarty w nich materiał jest oparty na zasadach mnemotechniki i opracowany w taki sposób, by dziecko mogło w krótkim czasie go opanować i czerpać radość z wykonanej pracy. Utworki są proste i różnorodne muzycznie. Każdy ma ilustrację i tekst słowny. Granie i równoczesne śpiewanie znacząco wpływa na rozwój słuchu muzycznego, pamięci i wyobraźni emocjonalnej, a obrazki – na zrozumienie treści wykonywanej przez dziecko muzyki.
Każdy podręcznik zawiera wiele zabaw: kolorowanki, układanki, naklejki, „dom nutek” - wszystko to służy do przyswojenia przedszkolakiem muzycznej wiedzy w sposób dostępny i zrozumiały.Wszystkie lekcje oparte na różnorodnych formach zabaw, celem których jest rozwój artystycznych zdolności dzieci oraz kształtowanie tych cech, które umożliwią dalsze sukcesywne nauczanie ( słuch, pamięć, poczucie rytmu, kreatywność myślenia, artyzm i t.d.).Formy zajęć z uczniami w wieku 4-5 lat.


Zajecia indywidualne przy fortepianie 2 razy w tygodniu
po 30 min.
Zajecia grupowe (rytmika i zajecia kreatywne) 2 razy w tygodniu
po 45 min.

Od 5-go roku życia biorą udział w zajęciach Teatru muzycznego.


Autorska metoda Ludmiły Bas jest polecana przez prezesa Stowarzyszenia Miłośników Sztuki Pianistycznej „Piano Art” i została wysoko oceniona przez wybitną pianistkę i pedagoga, profesora Akademii Muzycznej we Wrocławiu p. Olgę Rusinę:

„Współczesna rzeczywistość szkolna stawia przed nauczycielem muzyki coraz większe wymagania. Prawdziwa artystyczna pedagogika jest twórczością, zakłada fundament wiedzy oraz umiejętności zrozumienia ,,języka muzyki”, ujawnia oraz rozwija emocjonalną inteligencję ucznia, odkrywa talenty.

Myślę, że jednym z podstawowych zadań w pedagogice muzycznej było i jest nauczanie zrozumienia ,,mowy muzycznej’, opanowanie sztuki mówienia dźwiękami., wychowanie miłości do muzyki.

Rola pedagoga jest bardzo ważna od samego początku nauczania dziecka muzyki. Mój profesor - Jakub Milstein, zawsze podkreślał, że dzieci trzeba uczyć tak samo jak dorosłych, tylko jeszcze lepiej. Właśnie pedagog jest odpowiedzialny za rozwój myślenia muzycznego, profesjonalnych cech oraz wzbogacenie emocjonalnego świata młodego muzyka. Muzyka jest sztuką malowania dźwiękami. Rozwój twórczej wyobraźni jest pierwszym kluczykiem w poszukiwaniu dźwięku, a poszukiwanie dźwięku jest podstawą techniki warsztatowej w graniu na każdym instrumencie muzycznym.

Im wcześniej dziecko będzie miało do czynienie ze światem muzyki tym lepiej będzie dla rozwoju jego własnej osobowości.

Kilka lat temu miałam możliwość zapoznania z autorską metodą nauczania dzieci muzyki od czwartego roku życia Pani Ludmiły Bas i muszę powiedzieć, że zrobiła na mnie duże wrażenie! Pani Ludmiła Bas jest osobą niezwykle utalentowaną, praca z dziećmi jest jej pasją. Autorska metoda nauczania dzieci muzyki Pani Ludmiły Bas jest bardzo twórcza, polega na zrozumieniu emocjonalności dziecka, jego potrzeb myśleć obrazowo oraz bezpośrednio reagować na ,,język muzyki”, a metoda nauczania dzieci gry na fortepianie buduję się na zabawie ze światem dźwięków i sprawia dziecku prawdziwą radość. Oprócz tego autorska metoda Pani Ludmiły Bas bazuje się na wieloletnim doświadczeniu oraz kontynuacji najlepszych tradycji muzycznej pedagogiki.

Uważam, że jej metoda pracy z dziećmi od czwartego roku życia zasługuje na wielkie uznanie oraz rozpowszechnienie wśród nauczycieli szkół muzycznych jako podstawa wdrażania małych dzieci w świat muzyki”.