Misja i Cele

Misja i Cele

Niepubliczna Prywatna "Autorska Szkoła Muzyczna Ludmiły Bas" I stopnia reprezentuje typ szkoły artystycznej, dającej bazę dla dalszego kształcenia muzycznego w szkołach muzycznych II stopnia w zakresie gry na instrumentach i wiedzy teoretycznej według autorskich programów, zgodnych z wymaganiami kwalifikacyjnymi absolwentów państwowych szkół muzycznych.

Celem szkoły jest profesjonalne przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia i liceach muzycznych w zakresie gry na instrumentach i wiedzy teoretycznej.

Zadaniem szkoły jest przygarnięcie do świata muzyki jak najmłodszych dzieci, wyrobienie w nich muzycznej wrażliwości, poczucia rytmu, rozwoju wyobraźni emocjonalnej, słuchu, pamięci, gustu muzycznego, zapewnienie pełnej możliwości rozwoju twórczej osobowości i kreatywności.

Chcemy otoczyć każde dziecko profesjonalną opieką muzyczną, przyjazną, ciepłą atmosferą która jest niezbędna dla rozwoju muzycznej indywidualności każdego dziecka.

Dla zrealizowania tych celów i założeń oferujemy:

  • indywidualny tryb zajęć, dobrany według potrzeb i możliwości każdego ucznia
  • starannie dobrany repertuar według indywidualnych preferencji każdego ucznia
  • zespołowe muzykowanie
  • organizowanie różnego rodzaju występów publicznych: koncertów, popisów, konkursów, co pozwoli uczniom zdobywać doświadczenie sceniczne i zaprezentować swoje osiąagnięcia
  • współpracę z lokalną szkołą podstawową i Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu
  • udziały uczniów w międzyszkolnych, regionalnych, krajowych i innych konkursach, festiwalach i warsztatach
  • regularne wspólne wyjazdy uczniów i nauczycieli na koncerty i spektakle do filharmonii i teatrów